Termeni si conditii

Folosind site-ul www.iWatchery.ro (denumit in continuare si iWatchery.ro), sunteti implicit de acord cu Termenii si Conditiile de Utilizare de mai jos. Pentru folosirea in cele mai bune conditii a site-ului, se recomanda citirea cu atentie a Termenilor si Conditiilor de Utilizare. In cazul in care nu sunteti de acord cu Termenii si Conditiile de Utilizare, nu folositi site-ul www.iWatchery.ro. www.iWatchery.ro isi rezerva dreptul de a modifica Termenii si Conditiile de Utilizare oricand considera necesar, fara notificare prealabila. Versiunea in vigoare a Termenilor si Conditiilor de Utilizare este in permanenta disponibila pe site. Verficati aceasta pagina periodic, pentru a lua cunostinta de eventualele schimbari. Continuarea folosirii site-ului dupa schimbarea Termenilor si Conditiilor de Utilizare implica acceptarea modificarilor efectuate si a noilor Termeni si Conditii de Utilizare.

1. Informatii generale

Prin site intelegem colectia de informatii obtinuta prin accesarea adresei de web www.iWatchery.ro. Acest site este intretinut si administrat de:

Rattrapante S.R.L.
Chudenicka 1059/30
102 00 Praga 10
Republica Cehă

CUI: 01569007
56140/C

Toate preturile afisate pe site sunt finale in RON. Datorita volumului mare de informatii si a conditiilor impuse de catre producatori, caracteristicile si disponibilitatea produselor prezentate in acest site se pot schimba fara o notificare prealabila.

2. Colectarea de informatii personale

iWatchery.ro aplica cele mai inalte standarde in tratamentul confidential al clientilor. Toate informatiile inclusiv, dar nu exclusiv, cele legate de contul clientului, tranzactii, corespondenta sunt utilizate cu maxima discretie.
Singurele informatii personale colectate de iWatchery.ro sunt acelea furnizate voluntar de catre utilizator, la efectuarea tranzactiilor sau in alte operatiuni. Simpla navigare a site-ului nu implica colectarea de informatii personale.
Anumite functionalitati sau servicii din site necesita furnizarea anumitor informatii personale; acestea vor fi folosite numai in scopul pentru care au fost furnizate si/sau pentru comunicarile dintre site si clientii sai, atunci cand acestea sunt necesare (de exemplu: confirmarea unei comenzi, anuntarea programului de sarbatori, reduceri de pret, promotii). iWatchery.ro nu va divulga informatiile personale ale utilizatorilor colectate pe site nici unei terte persoane neautorizate. Aceste informatii pot fi insa divulgate autoritatilor indriduite sa verifice tranzactiile comerciale, numai la solicitarea justificata a acestora.
iWatchery.ro poate furniza unor persoane competente informatii colective si statistici in legatura cu numarul, profilul sau alte caracteristici ale utilizatorilor sai, in scopul analizarii statistice a acestora. Aceste informatii nu vor include date de identificare personala.

Protecția datelor personale

2.1. Părțile contractante au hotărăt că, cumpărătorul susţine scopul furnizări și livrări adecvate a comenzii, în cazul în care este o persoană fizică, este obligat să precizeze vănzătorului în comandă numele său și prenumele, adresa reședinţei permanente inclusiv cod poştal, numărul de telefon și adresa de e-mail.

2.2. Părțile contractante au hotărăt că, cumpărătorul susţine scopul furnizări și livrări adecvate, în cazul în care este o persoană juridică, este obligat să precizeze vănzătorului în comandă numele firmei, sediul inclusiv codul postal, CUI, CIF, (dacă le detine), numărul de telefon și adresa de e-mail.

2.3. Cumpărătorul, care s-a înregistrat prin intermediul magazinului online, își poate verifica sau schimba oricând datele personale oferite, precum să și șteargă înregistrarea după ce se autentifică pe pagina de internet a magazinului electronic.

2.4. Astfel vănzătorul anunță cumpărătorul, că în articolul nr. 6 aliniatul 1, litera b) Regulamentul parlamentului European și Consiliului (EU) 2016/679 din 27 aprilie 2016 despre protejarea persoanelor fizice la prelucrarea datelor personale și despre mișcarea liberă a acestor date, prin care se abroghează directiva 95/46/ES (regulamentul general despre protejarea datelor), (mai departe doar „Regulamentul”) vănzătorul ca operatorul sistemului informativ în procesul de încheiere a contractului de cumpărare va prelucra datele personale ale cumpărătorului fără acordul său ca persoană în cauză, întrucât prelucrarea datelor personale ale cumpărătorului o să fie efectuată de vânzător în scopul relaților precontractuale cu cumpărătorul și prelucrarea datelor personale ale cumpărătorului este necesară pentru îndeplinirea contractului de cumpărare, în care cumpărătorul apare ca una dintre părțile contractuale.

2.5. În articolul nr. 6 aliniatul 1, litera f) Regulamentul vănzătorului după livrarea bunurilor comandate respectiv serviciilor cumpărătorului, pe baza interesului legitim poate prelucra datele personale ale cumpărătorului și în scopul marketingului direct și trimiterea pe adresa de e-mail a cumpărătorului informațiile despre produsele noi, reduceri și promoţii la produsele în ofertă respectiv servicii.

2.6. Vănzătorul se angajează, că datele personale ale cumpărătorului va gestiona în comformitate cu legea aplicabilă.

2.7. Vănzătorul anunță, că în comformitate cu articolul 5, aliniatul 1, litera b) Conform Regulamentului, va primi datele personale ale cumpărătorului exclusiv în scopuri menționate în aceste condiți comerciale și de reclamaţie.

2.8. Vănzătorul anunță, că în alte scopuri, care nu sunt specificate în aceste condiții comerciale şi de reclamaţie, va obţine datele personale ale cumpărătorului întodeauna personal pe baza juridică adecvată și deasemenea va asigura, ca aceste date personale va prelucra și folosi numai în cazuri, pentru care au fost colectateși nu le va asocia cu datele cu caracter personal care au fost obținute pentru un alt scop sau în scopul îndeplinirii contractului de cumpărare.

2.9. Cumpărătorul  înainte de trimitere comenzii va fi invitat, ca prin marcarea pătrățelelor înainte de trimiterea comenzii va confirma, că vănzătorul la anunțat într-o manieră suficientă, ușor de înțelesă și fără îndoială:

a) datele sale de identificare, care sunt menționate în articolul 1 a acestor condiții comerciale şi de reclamaţie demonstrează identitatea vânzătorului,
b) datele de contact ale vânzătorului, respectiv persoanei responsabile  din partea vânzătorului,
c) scopul prelucrări datelor personale, este încheiere contractului de cumpărare între vânzător și cumpărător și baza juridică a prelucrării datelor personale,
d) datele personale cerute în scopul încheierii contractului de cumpărare, furnizări și livrări adecvate a comenzii, cumpărătorul este obligat să le furnizeze,
e) dacă prelucrarea se bazează pe articolul 6, aliniatul 1, litera f)Regulamentele potrivit cărora vânzătorul urmărește interesul legitim este marketingul direct,
f) datele de identificare ale terţei părţi, care este compania, care va livra cumpărătorului bunurile comandate, respectiv datele de identificare a altor destinatari sau categoriei de destinatar de date personale dacă există,
g) perioada stocări datelor personale, respectiv criteriile pentru desemnarea acesteia

2.10. Vânzătorul anunță, că va prelucra datele personale în comformitate cu bunele maniere și va lucra în felul, în care nu contrazice Regulamentuluisau oricărui alt regulament juridic general obligatoriu sau că nu eludează acest lucru.

2.11. Vănzătorul în comformitate cu Regulamentul  furnizează cumpărătorului, căruia îi prelucrează datele personale, următoarele informați:
a) identitatea  și datele de contact ale vânzătorului și dacă este cazul ale înlocuitorului vânzătorului,
b) datele de contact ale persoanei responsabile,
c) scopurile prelucrări, pentru care sunt destinate datele personale, ca și baza juridică a prelucrări,
d) dacă prelucrarea se bazează pe articolul 6, aliniatul 1, litera f) pe baza interesului legitim, care urmărește vănzătorul sau terţa persoană,
e) cercul destinatarilor sau categoria de destinatari cu datele personale, dacă există,
f) în cazuri relevante informația despre faptul, că vănzătorul are de gând să transmită datele personale în a treia ţară sau la organizația internațională,
g) perioada păstrări datelor personale, respectiv criterile pentru determinarea lor,
h) informațile despre existența legi de a cere de la vânzător accesul la datele sale personale și a legii pentru schimbarea sau ștergerea lor, pentru restricționarea prelucrări, precum și legea pentru portabilitatea datelor,
i) dreptul de a depune plângere organului de supraveghere,
j) informațile despre faptul, dacă furnizarea datelor personale este o cerință juridică și contractuală, sau o cerință, care este necesară pentru încheierea contractului, dacă cumpărătorul este obligat să furnizeze datele personale precum și posibile eșecuri de a furniza aceste date,
k) existența deciderii automate inclusiv profilări
Cumpărătorul are posibilitatea de a cere de la vânzător o copie a datelor personale, care se prelucrează și mai are posibilitatea obținerii tuturor informațiilor mai sus menționate. Pentru oricare alte copii, pe care cumpărătorul le cere, poate vânzătorul să perceapă o plată în avans corespunzătoare sarcinilor administrative pentru pregătirea copiei

2.12. Dacă cumpărătorul  aplică drepturile sale după punctul 5.11. prin scris sau electronic și din conținutul cereri sale reiese, că aplică dreptul său după punctul 5.11., cererea este considerată depusă după acest Regulament

2.13. Cumpărătorul are posibilitatea de a se opune vânzătorului privind modul de prelucrarea a datelor sale personale, pe care consideră, că sunt sau vor fi prelucrate în scopul marketingului direct, inclusiv profilări în domeniul, în care corespunde cu astfel de marketing direct. Dacă cumpărătorul propune o astfel de prelucrare, vănzătorul încetează săprelucrareze datele personale în scopul marketingului direct, începând cu ziua livrări unei astfel de propuneri  vânzătorului și datele personale ale cumpărătorului în cauză nu are voie să le folosească în astfel de scopuri și nici nu le va prelucra

2.14. Dacă cumpărătorul suspectează, că datele sale personale se prelucrează neautorizat, poate depune plângere la Biroul pentru protejarea datelor personale SR. Dacă cumpărătorul nu cunoaște legislația complet, drepturile sale poate aplica un avocat

2.15. Vânzătorul va lua măsurile corespunzătoare cu scopul de a oferii cumpărătorului toate informațile menționate în punctul 5.11. într-o formă scurtă, transparentă și ușor accesibilă, formulată clar și simplu. Vânzătorul va furniza informațile electronic sau în comformitate cu Regulamentul a altor mijloace, cu care este de acord și cumpărătorul

2.16. Informațile despre măsurile, care s-au primit pe baza cererii cumpărătorului, furnizează vânzătorul  cumpărătorului fără întârzierea inutilă, în orice caz până la o lună de la primirea cererii

2.17. Vânzătorul anunță cumpărătorul că, în urma executării contractului, datele personale ale cumpărătorului vor fi furnizate și puse la dispoziția următoarelor terțe părți, gama de beneficiari:
- Transportator: Frogman ID 4285, Str. Borsului, Nr.56, 410605 Oradea, Bihor

3. Cautari

Toate functiile de cautare oferite de iWatchery.ro sunt puse la dispozitia utilizatorilor in scopul sporirii functionalitatii site-ului. iWatchery.ro nu colecteaza informatii personale in urma operatiunilor de cautare, dar poate pastra si analiza istoricul cautarilor efectuate, in scopul de a identifica interesele clientilor si de a imbunatati serviciile oferite acestora.

4. Hyperlink-uri si alte site-uri

iWatchery.ro poate include in site link-uri catre alte site-uri, aflate sau nu in proprietatea Rattrapante S.R.L. iWatcheryi.ro nu poate fi, in nici o circumstanta, responsabil pentru continutul acestor site-uri.

5. Greseli de tiparire

iWatchery.ro si furnizorii sai nu isi asuma responsabilitatea pentru greselile de tiparire sau afisare in ceea ce priveste preturile, caracteristicile sau imaginile produselor. In cazul in care o comanda nu poate fi onorata din cauza unor astfel de erori, iWatchery.ro isi rezerva dreptul de a anula comanda respectiva si de a anunta clientul in cel mai scurt timp posibil despre eroarea aparuta.

6. Utilizarea site-ului de catre persoane sub 18 ani

iWatchery.ro nu este destinat persoanelor sub 18 ani. Acestea, desi nu pot fi impiedicate, nu detin totusi dreptul de a trimite sau posta informatii in iWatchery.ro, de orice natura ar fi acestea. Orice astfel de operatie va fi executata prin intermediul reprezentantului legal al minorului.
Prin inregistrarea ca membru veti fi solicitat sa va alegeti un nume de utilizator (adresa de e-mail) si o parola. Sunteti responsabil(a) de pastrarea in siguranta a parolei de acces ca membru al site-ului iWatchery.ro, orice activitate desfasurata sub numele dumneavoastra de utilizator fiind integral in responsabilitatea dumneavoastra.
In cazul pierderii sau daca sesizati orice semn de activitate neautorizata sub numele dumneavoastra de utilizator, folositi in cel mai scurt timp posibil datele de contact postate pe www.iwatchery.ro. Sunteti pe deplin in cunostinta de cauza ca orice informatie, date, text, fotografii, grafica etc continute in acest site sunt responsabilitatea acelei persoane/entitati de la care provine. In aceste conditii nu putem sub nici o forma, direct sau indirect, fi facuti responsabili pentru continutul site-ului incluzand, dar nelimitandu-se la informatii trunchiate, incomplete sau gresite sau pentru orice consecinte ale utilizarii acestora.

7. Promotii si concursuri

iWatchery.ro stabileste regulamentele promotiilor si ale concursurilor pe care le organizeaza. Aceste regulamente sunt aduse la cunostinta eventualilor participanti prin intermediul site-ului propriu sau alte mijloace de comunicare publica sau privata. De promotii beneficiaza doar acele comenzi care respecta intocmai regulile afisate pe site. De asemenea promotiile se aplica doar comenzilor care sunt inregistrate de catre companie in perioada de timp in care promotia este valida si numai in limita stocului disponibil.

8. Pretul produselor

Preturile sunt afisate pe site in lei si anume: LEI (RON).

9. Plata produselor

Produsele comandate raman proprietatea Rattrapante S.R.L. pana in momentul achitarii integrale a sumelor de plata. Plata produselor comandate se poate face:
1. ramburs/numerar la livrare (clienti persoane fizice si juridice)
2. prin ordin de plata (clienti persoane fizice si juridice).

10. Livrarea produselor

Timpul de livrare al produselor este de 3 zile lucratoare.
In cazuri speciale ne rezervam dreptul de a mari corespunzator perioada de livrare, cu notificarea clientului in prealabil.
Pentru produsele ce se onoreaza pe comanda, termenul de livrare este de 1 luna si jumatate de zile de la lansarea comenzii.
Pentru astfel de produse, comanda se considera ferma doar prin achitarea avansului, avans ce reprezinta 15% din valoarea produsului, indiferent de tipul acestuia.
Rattrapante S.R.L. isi rezerva dreptul de a nu accepta comenzi si/sau livrari de la anumiti clienti si/sau catre anumite adrese.

Termenul de Valabilitate, Garantia si/sau Service-ul Produselor

Toate produsele achizitionate accesand www.iWatchery.ro beneficieaza de garantie nationala si internationala.

11. Garantia pentru ceasuri:

Garantia oferita ceasurilor achizitionate de pe www.iWatchery.ro se refera doar la mecanismul produsului. Dreptul la garanție se pierde în următoarele cazuri:
- produsul a fost reclamat după expirarea perioada de garanție
- produsul a fost instalat, ajustat ori reparat în mod neprofesional
- produsul a fost utilizat în contradicție cu modul de utilizare atașat
- produsul a fost deteriorat de o calamitate - apă, fulger, foc sau descărcare electrică
- în fișa de garanție au fost modificate datele în mod neautorizat 
- deteriorarea sau uzura sticlei, tocului și tragerii (uzura filmului de aur, pietre căzute/zirconiurile) sau curelei
- descărcarea elementului de alimentare
- influența magnetismului și a radiației electromagnetice

In maxim 48 de ore de la livrarea produsului, in cazul depistarii unor probleme de functionare, clientul poate solicita companiei noastre returnarea produsului/produselor, numai in ambalajul original si impreuna cu originalele documentelor tranzactiei respective. In acest caz, acestuia i se poate inlocui respectivul obiect cu unul identic sau similar. iWatch S.R.L isi rezerva dreptul de a refuza orice produs returnat de catre client daca respectivul obiect prezinta urme de purtare sau folosire.

În caz că vreți să reclamați produsul, vă rugăm să ne informați în prealabil prin email, Vă contactăm cu instrucțiuni cum să procedați în continuare: info@iwatchery.ro

La adresa menționată pentru reclamații sau returnare (schimbare) produs, acesta trebuie trimis (nu este posibilă remiterea în persoană):

iWatchery
Pod Lipami 584
78314 Bohunovice
Cehia


12. Politica de preturi.


Preturile produselor sunt cele afisate pentru fiecare produs in parte.
Rattrapante S.R.L va putea desfasura orice campanie promotionala referitor la produsele afisate pe site, promotii ale caror conditii vor fi stabilite in intregime de catre Rattrapante S.R.L.

13. Litigii

Orice tentativa de acces neautorizat la site-ul www.iWatchery.ro si orice incercare de frauda va fi raportata fara intarziere autoritatilor competente.
Toate litigiile vor fi solutionate pe cale amiabila. Daca litigiul nu poate fi solutionat pe cale amiabila, sau una din parti renunta la solutionarea pe cale amiabila, litigiul se va solutiona prin arbitrajul Curtii de Arbitraj Comercial International de pe langa Camera de Comert si Industrie a Romaniei si a Municipiului Bucuresti in conformitate cu Regulile de procedura arbitrala ale acestei Curti. Hotararea arbitrala este definitiva si obligatorie.
Forta majora invocata si probate de una din parti in conditiile legii, exonereaza partile de obligatii - cu exceptia obligatiei de plata pentru serviciile prestate pana la aparitia ei - pe intreaga durata a fortei majore.

14. Colete neridicate si returnate

Clientul, nu este exonerat de obligatia de plata a cheltuielilor de curierat tur-retur in cazul in care, produsele sunt trimise si neridicate in termen de 5 zile de la confirmarea livrarii.

15. Daune la transport

Daca produsele livrate dovedesc a avea daune din cauza transportului, clientul este obligat sa reclame aceste daune la info@iwatchery.ro si are dreptul de a refuza ridicarea produsului

16. Comentarii, Comunicari si Alte Date/Informatii

Persoanele care acceseaza/viziteaza site-ul pot face comentarii si orice alte comunicari; pot sa trimita e-mailuri, sa transmita sugestii, idei, intrebari sau alte informatii, atata timp cat continutul acestora nu este ilegal, obscen, amenintator, defaimator, nu tulbura in nici un fel viata privata a altor persoane, nu incalca drepturile de proprietate intelectuala, nu contine virusi, texte vizand diverse campanii de promovare, scrisori in lant, email-uri in masa sau orice alta forma de spam.
Persoanele care vor utiliza o adresa falsa de e-mail sau vor transmite mesaje electronice sau orice alte comunicari in numele unei alte persoane fizice sau juridice sau in numele oricarei alte entitati vor fi sanctionate in conformitate cu legile in vigoare. iWatchery.ro are dreptul (dar nu si obligatia) de a sterge orice astfel de continuturi identificate pe site. Societatea Rattrapante S.R.L nu va purta responsabilitatea si nici nu va putea fi obligata la nici un fel de despagubiri pentru orice fel de daune produse de asemenea comunicari.
In cazul trimiterii sau afisarii unor materiale/documente, se considera ca utilizatorul confera societatii Rattrapante S.R.L si afiliatilor/asociatilor acesteia dreptul neexclusiv, nelimitat, gratuit, irevocabil si retransmisibil de a folosi, reproduce, modifica, adapta, publica, traduce, crea opere derivate, precum si dreptul de a distribui, de a prezenta aceste continuturi oriunde in lume, prin orice mijloc. Se garanteaza, de asemenea, Rattrapante S.R.L si afiliatilor/asociatilor sai sau celor carora le retransmite dreptul de licenta dreptul de a utiliza numele pe care il asociati cu un astfel de continut. Utilizatorul garanteaza ca are toate drepturile asupra continutului pe care il afiseaza sau transmite pe site, prin orice modalitate, astfel incat prin folosirea acestui continut sa nu cauzeze prejudicii nici unei persoane. Rattrapante S.R.L nu isi asuma nicio responsabilitate pentru continutul mesajelor/comunicarilor afisate/transmise de un utilizator prin intermediul site-ului www.iwatchery.ro.

17. Declinarea Responsabilitatii

Continutul site-ului (texte, descrieri ale produselor, caracteristici tehnice, imagini, simboluri) sunt proprietate a firmei Rattrapante S.R.L si a partenerilor sai si a fost alcatuit in stransa colaborare cu furnizorii produselor prezentate. Din acest motiv, Rattrapante S.R.L nu isi asuma responsabilitatea pentru descrierile produselor prezentate in magazinul nostru, acestea fiind identice cu cele puse la dispozitia noastra de catre furnizorii fiecarei marci.
De asemenea imaginile sunt prezentate pe site cu titlu de exemplu, iar produsele efectiv livrate pot diferi de imagini cu titlu de prezentare in orice mod (culoare, aspect etc.)Rattrapante S.R.L nu poate garanta disponibilitatea in stocuri a tuturor produselor afisate. Din acest motiv, Rattrapante S.R.L isi asuma dreptul de a nu onora comanda in cazul in care respectivul produs dispare din oferta curenta a furnizorului.
Clientul va primi inapoi banii incasati de societatea Rattrapante S.R.L pentru respectiva comanda. Rattrapante S.R.L nu raspunde de eventualele defectiuni ale produselor cumparate in cadrul magazinului virtual. Orice reclamatie va fi adusa la cunostinta Rattrapante S.R.L in maximum 24 de ore de la receptionarea produselor, urmand ca aceasta sa fie transmisa furnizorului produselor respective, spre solutionare. In cazul in care produsele nu se pot livra sau sufera defectiuni pe timpul livrarii, clientul poate cere returnarea imediata a sumelor incasate deja de societatea Rattrapante S.R.L, dar nu si alte despagubiri. Fiind de acord cu acest document, clientul isi asuma in totalitate aceste riscuri.

18. Taxe Suplimentare

Pretul final platit de client este format din pretul produsului si cheltuielile de expeditie. Rattrapante S.R.L nu percepe nici o taxa suplimentara clientului la cumpararea produsului. Pentru orice taxa perceputa suplimentar, va rugam sa va adresati imediat la info@iwatchery.ro

19. Dispozitii Finale

Daca oricare dintre clauzele de mai sus va fi gasita nula sau nevalida, indiferent de cauza, aceasta clauza nu va afecta valabilitatea celorlalte clauze. Odata cu cumpararea si lansarea comenzii, clientul accepta fara obiectiuni conditiile si termenii de utilizare, valoarea acestora fiind aceasi cu un contract valabil incheiat.